Wunenburger, J.-J. (2022). O sentido do mito. Esferas, 1(24), 1-18. https://doi.org/10.31501/esf.v1i24.13825