Facirolli Fukuhara, Bruno Kenji, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - Uberaba (MG), Brasil.